Hướng Dẫn Tải IOS-Testligh theo 2 bước

Bước 1 : Tải Testlight Bước 2: Tải App JXXUNGBA khi đã cài Testflight Tải IOS : App Vip Trước 4/3/2020

** Lưu Ý **

- Sử Dụng Trình Duyệt Safari Để Tải Game

- Sau Khi Tải Xong Sẽ Hiện Game Tại Màn Hình Chính Điện Thoại


Hướng Dẫn Tin Cậy Ứng Dụng© 2019 - Được Thực Hiện Bởi BQT Võ Lâm Xưng Bá

http://jxxungba.com